Open House “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation Business Platform)” ปีงบประมาณ 2567 จัดโดย NIA

กิจกรรม Open House แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Open House “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation Business Platform)” ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) จัดกิจกรรม “แนะนำกลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก และด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจในภูมิภาคเหนือ”

มีวงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 5,000,000 บาท โดยเปิดโอกาสสำหรับโครงการที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาด เพื่อให้สามารถถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ในวันที่: วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา: 13.00 – 15.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลิกที่นี่สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. NIA: 099-256-1455 (คุณจิตรภณ) และ 087-563-2074 (คุณภัสสร)
2. Node KU: 090-265-1688 (คุณอริย์ธัช) และ 061-158-8899 (คุณชารัญกร)


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share