ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้างานป๋วย ทอล์ค ครั้งที่ 6 จากการร่วมตอบแบบสอบถาม

SE Thailand Survey

จากการขอความร่วมมือไปยังธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยในการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมและผลลัพธ์ทางสังคมร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) Change Fusion และ Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) ประเทศฮ่องกง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ ทางสมาคมฯได้ทำการสุ่มรายชื่อ 14 องค์กรจากองค์กรทั้งหมดที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามโดยใช้ระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ RandomResult โดยแต่ละองค์กรจะได้รับบัตรงาน ป๋วย ทอล์ค ครั้งที่ 6 MY MARK ON THE WORLD องค์กรละ 2 ใบ (มูลค่าใบละ 500 บาท)  ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 พ.ค. 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (BACC)

รายนามองค์กรที่ได้รับบัตรมีดังนี้

 1. PasarPolis
 2. บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 3. Orgafeed
 4. PharmCare
 5. Wanita
 6. Go Organics
 7. Greennet
 8. Old Chiangmai Culture centre
 9. บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 10. Go Went Gone
 11. Good factory
 12. Guidelight
 13. Muan Joy ม่วนจอย
 14. Volunteer Forward Asia

วิธีการรับบัตร:

 • ทีมงานสมาคมฯจะติดต่อกลับไปยังอีเมล หรือข้อมูลที่แต่ละองค์กรให้ไว้ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแจ้งวิธีการรับบัตรต่อไป
 • หากทางองค์กรไม่ได้รับการติดต่อจากทางทีมงานภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กรุณาติดต่อทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมผ่านทาง Facebook Inbox ที่  https://www.facebook.com/sethailandorg/

* หากองค์กรที่มีสิทธิ์รับบัตรเข้างานไม่ติดต่อกลับมายังสมาคมฯภายในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 จะถือว่าองค์กรนั้นสละสิทธิ์ในการรับบัตรเข้างานทันทีโดยทางสมาคมฯสงวนสิทธิ์ในการไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาช่วยให้งานวิจัยชิ้นนี้ลุล่วงเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้และหวังว่าผลจากการตอบแบบสอบถามดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมต่อไป

Share