เปิดรับสมัครโครงการสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4 จัดโดย การส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

โครงการสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4

ก้าวสู่ปีที่ 4 แล้วกับโครงการสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4  เป็นการประกวดสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนจากทั่วประเทศ โดยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม มูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน, ผู้ประกอบการชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจเพื่อสังคม, องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น
  2. นวัตกรรมที่ช่างชุมชนพัฒนาขึ้นจะต้องสมบูรณ์ ไม่เป็นการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  3. เป็นนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชน พัฒนาต่อยอด ขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้ และครอบคลุมงานช่างทุกสาขา เช่น เครื่องจักร, เครื่องมือไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักสาน, ผ้าทอ, งานหัตถกรรม และงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ฯลฯ
  4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานโครงการ: คุณนาวี นาควัชระ 093-327-9184 (แจ็ค)
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน: คุณณัฐนิชา กันหมุด 080-5514587 (พีล)


ขอบคุณที่มา : ช่างชุมชน ช.การช่าง 

Share