มาร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนรวมไปถึงโลกของเรา กับ LIFE’S GOOD AWARD จาก LG

LIFE’S GOOD AWARD

LIFE’S GOOD AWARD คือการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมที่ยึดคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและเผยแพร่วิสัยทัศน์ LIFE’S GOOD ของ LG โดยตระหนักถึงนวัตกรรมการแก้ปัญหาสำหรับชุมชนและโลกของเรา ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ!

LIFE’S GOOD AWARD มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสองด้านหลัก ๆ นั่นก็คือ

1. นวัตกรรมเพื่อโลก

2. นวัตกรรมเพื่อผู้คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เปิดรับทุกคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (sustainable living)

– สามารถสมัครได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีมหรือขนาดบริษัท/องค์กร)

– ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

สมัครได้ที่: https://www.lifeisgoodaward.com/entry-submission/apply

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่: www.lifeisgoodaward.com


ขอบคุณที่มา: lifeisgoodaward

Share