บริษัท หลักทรัพย์ แอลจีที (ประเทศไทย) จำกัด LGT SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ระยะการเติบโตของ SE ที่ บริษัท หลักทรัพย์ แอลจีที (ประเทศไทย) จำกัด LGT SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED สนับสนุนประเภท: ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน

LGT Securities Thailand เป็นสาขาย่อยภายใต้การดูแลของ LGT กลุ่มธุรกิจธนาคารและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลกในด้านธนบดีธนกิจ (Private Banking) และการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) โดยวางแผนที่จะดึงดูดความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับการลงทุนในต่างประเทศและการจัดสรรสินทรัพย์จากนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูง (UHNW) ความยั่งยืนและภาคสังคม: ประเด็นความยั่งยืนเป็นเสาหลักของกลยุทธ์ของ LGT ทั้งการคิด การจัดการ และการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของ DNA ของ LGT รวมถึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อย CO2 สุทธิจากการดำเนินงานและการลงทุนให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573

ประเภทการสนับสนุน SE ของ บริษัท หลักทรัพย์ แอลจีที (ประเทศไทย) จำกัด LGT SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

Share