ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการ ธุรกิจปันกัน4 สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเกื้อกูลLEs (Local Enterprises)

ธุรกิจปันกัน 4 เปิดรับสมัครธุรกิจชุมชน

มาแล้ว Workshop สนุก ๆ ได้ความรู้แน่น ๆ จากสถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชน กับธุรกิจปันกัน4 เปิดรับสมัครธุรกิจชุมชน ที่สนใจเป็นเกื้อกูลLEs สร้างโอกาสของธุรกิจผ่าน Workshop โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • เป็นธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรพื้นถิ่น
 • สร้าง / จ้างแรงงานในพื้นที่
 • เป็นธุรกิจที่สร้างการกระจายรายได้สู่ฐานราก

วิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลสมัครผ่านระบบ QR CODE เท่านั้น
 2. แนบคลิป VDO (ความยาวไม่เกิน 2 นาที) โดยพูดถึงเรื่อง ดังนี้
  1. ธุรกิจของคุณ…มีปัญหาอะไรบ้าง?
  2. คุณคิดว่าโครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุน / ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในเรื่องใด เพราะเหตุใด
  3. คุณคิดว่า…ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ ต้องจัดการปัญหาเรื่องใดเป็นลำดับแรก
 3. แนบภาพถ่ายเอกสารการจดทะเบียนผู้ประกอบการ

สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2566 นี้เท่านั้น


ขอบคุณที่มา : ธุรกิจปันกัน

Share