Jump Thailand Hackathon 2024 จัดโดย AIS Academy

Jump Thailand Hackathon
AIS Academy ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ขอเชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย มาระดมสมองกับกิจกรรมการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2024 พิชิต “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นแก้ไขประเด็นทางสังคมด้วย Digital Technology เพื่อนำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริง
โดยผ่าน 4 โจทย์ ดังนี้
  • Better Elders: เราจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจดีขึ้นได้อย่างไร
  • Super Senior: เราจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้อย่างไร
  • Disable: เราจะทำให้คนพิการสามารถทำงานได้ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้อย่างไร
  • Handy-Cap: เราจะทำให้คนพิการดำรงชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้อย่างไร
รางวัลที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
  • เงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท
  • โอกาสในการร่วมงานกับ AIS
  • การพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม.
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ JUMP Thailand Hackathon 2024 ได้บน Facebook page: Jump Thailand

ขอบคุณที่มา : Jump Thailand 

Share