คอลเลคชั่น NFT เพื่อสังคม “The Vaginal Seasons” โดย Ira Concept และ 1b1

Ira Concept - The Vagina Season
Ira Concept ร่วมมือกับ 1b1 เปิดตัวคอลเลคชั่น NFT เพื่อสังคม “The Vaginal Seasons” ยกระดับการสร้างแคมเปญเพื่อสังคมที่เชื่อมต่องานศิลปะผสานกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ผ่านคอลเลคชั่น NFT

Ira Concept แบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยออร์แกนิคสำหรับผู้มีประจำเดือนที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมกับ 1b1 แกลเลอรี่งานศิลปะออนไลน์สาหรับ NFT ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อศิลปินและนักสะสมโดยเฉพาะ เปิดตัวคอลเลคชั่น NFI การกุศล “The Vaginal Seasons” ยกระดับการสร้างแคมเปญเพื่อสังคมรูปแบบใหม่โดยการเชื่อมต่อผลงานศิลปะผสานกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและนําเสนอผลงานถ่ายถอดอารมณ์ในช่วงเวลาวันนั้นของเดือนจาก 4 ศิลปินไทยรุ่นใหม่ เพื่อปลุกการตระหนักรู้ต่อปัญหาความยากจนช่วงมีประจำเดือน (Period Poverty) พร้อมเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านคอลเลคชั่นพิเศษซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 และร่วมเฉลิมฉลองในวันสุขอนามัย ประจำเดือนสากล (Menstrual Hygiene Day)


คอลเลคชั่น “The Vaginal Seasons” เป็นการผสมผสานระหว่างโลก NFT และแคมเปญเพื่อสังคมของ Ira Concept โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและปัญหาด้านสังคม มุ่งเป้าสร้างความเข้าใจและปรับมุมมองของผู้คนในสังคมว่าการมีประจำเดือนนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นการดูแลสุขอนามัยตามปกติ พร้อมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเรื่อง Period Poverty หรือความยากจนช่วงประจำเดือน ซึ่งอธิบายสถานการณ์ความขาดแคลนของผู้หญิงกลุ่มเปราะบางที่ประสบความลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายสินค้าพื้นฐานสำหรับดูแลสุขอนามัยช่วงมีประจำเดือน ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลทั้งด้านสุขภาวะและด้านจิตใจโดยตรง

Ira Concept - The Vagina Season

คุณวางทิพย์ สัจจทิพวรรณ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ผ้าอนามัย Ira Concept กล่าวว่า “การเปิดตัวคอลเลคชั่น The Vaginal Seasons ร่วมกับ 1b1 ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อสังคมที่ Ira Concept มุ่งมั่นผลักดันมาตลอด เราต้องการปรับเปลี่ยนความเข้าใจของผู้คนต่อประเด็นที่เคยถูกมองข้ามและถูกมองเป็นเรื่องน่าอับอาย โดยใช้วิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป เพื่อปรับมุมมองต่อช่วงเวลานั้นของเดือนว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่วงมีประจำเดือนนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความรู้เสริมความเข้าใจเรื่องการมีประจำเดือน แต่ยังเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้กับสตรีกลุ่มเปราะบางผ่านผลงานศิลปะที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมกับคอลเลคชั่น NET เพื่อสังคมนี้ได้กับเรา”

คอลเลคชั่น The Vaginal Seasons นำเสนอผลงานจาก 4 ศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำเสนอผลงาน 4 สไตล์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ Meanlee, Reenp, Sasi Tee และ Sprinkle on cake สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากโครงร่างของช่องคลอดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระยะต่าง ๆ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวช่วงเวลาของรอบเดือนและผลกระทบที่มีต่ออารมณ์ของผู้หญิง ถ่ายทอดผ่านผลงาน NFT จำนวน 10,000 ชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษจาก 1b1 ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้ ได้ 3 วิธี

  1. ซื้อผลงาน NFT คอลเลคชั่น The Vaginal Seasons – 50% ของราคาขายจะนำไปบริจาค ซึ่งเทียบเท่ากับผ้าอนามัย 210 แผ่น
  2. ซื้อภาพพิมพ์คอลเลคชั่น The Vaginal Seasons ที่ 1b1 Store – 25% หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาค การซื้อพิมพ์โปสเตอร์เทียบเท่ากับผ้าอนามัย 80 แผ่น และการซื้อภาพพิมพ์ใส่กรอบเทียบเท่ากับผ้าอนามัย 90 แผ่น
  3. บริจาคโดยตรงให้กับแคมเปญเพื่อสังคมจาก Ira Concept

ทุกการมีส่วนร่วมในแคมเปญดังกล่าวจะส่งตรงความช่วยเหลือสู่กลุ่มลูกเหรียง และ Karen Women’s Organisation ซึ่งเป็นตัวแทนแจกจ่ายความช่วยเหลือถึงมือสตรีกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหา Period Poverty ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยโดยตรง

ผู้ที่สนใจคอลเลคชั่น “The Vaginal Seasons” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1b1 Store และเว็บไซต์ Ira Concept

ขอบคุณที่มา: Ira Concept

Share