Innovation Thailand Expo 2019 : 3-5 ตุลาคม 2562

NIA - ITE

ครั้งแรกกับเทศกาลนวัตกรรมเพื่อสังคม…ใจกลางเมือง ย่านนวัตกรรมบนถนนพระรามสี่
เปิดมุมมองนวัตกรรมเพื่อสังคม…รวมหลากหลายมิติไว้ในงานเดียว จากทุกภาคส่วนของไทยและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ สถาบันศึกษา เอกชน สังคม
สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเพื่อสังคม…ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยไว้ในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2562
ณ สามย่านมิตรทาวน์, กรุงเทพมหานคร

ภายในงานคุณจะพบกับ

  • Social Innovation Showcase Forum เรียนรู้แนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ จากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • Social Innovation Workshop ร่วมประสบการณ์กิจกรรมเวิร์คชอปและสัมผัสมุมมองใหม่ของนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านการชมในโรงภาพยนตร์ฟรีตลอดงาน
  • Social Innovation Exhibition ร่วมสนับสนุนสินค้านวัตกรรมเพื่อสังคมที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายจากทั่วประเทศ
  • Government Support รับคำปรึกษาและการสนับสนุนในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร
  • Innovation Awards สัมผัสผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในหลากหลายมิติจากทั่วประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ออกแบบ สื่อ เยาวชน สตาร์ทอัพ องค์กรนวัตกรรม UAV ข้าวไทย แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/658200951257075/ 

Share