งาน ‘Innovating Aging Solutions นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสูงวัย’ ประจำเดือนกรกฎาคม โดย YoungHappy

‘Innovating Aging Solutions นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสูงวัย’ ประจำเดือนกรกฎาคม

ยังแฮปปี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และคนทั่วไปที่สนใจในประเด็นผู้สูงอายุ มาร่วมงาน ‘Innovating Aging Solutions นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสูงวัย’ ประจำเดือนกรกฎาคม การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ โดยผู้ประกอบการชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัย

Highlight ภายในงาน ดังนี้

  • แบ่งปัน insight จาก สสส. ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคมสูงวัยในปัจจุบันด้วยการใช้นวัตกรรม
  • เปิดเบื้องหลังการทำงานธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งขับเคลื่อนการ ‘ตายดี’ ผ่านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเลือกการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในช่วงสุดท้ายของชีวิต
  • ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการดูแลแบบประคับประคอง

วันที่ : 27 ก.ค. 66
เวลา : 18.00 – 20.30 น.
สถานที่ : Happy Space by YoungHappy สามย่านมิตรทาวน์

เข้าร่วมฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : ยังแฮปปี้ YoungHappy

Share