IMPACT Careers

ระยะการเติบโตของ SE ที่ IMPACT Careers สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือ องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

Impact เชื่อว่าทุกเรื่องราวมี “อิมแพ็ค” กับชีวิต IMPACT Careers เป็นโปรแกรมภายใต้ IMPACT MUANG THONG THANI ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย IMPACT Careers ต้องการสร้างให้เห็นภูมิทัศน์ของการทำงานและการใช้ชีวิตภายในพื้นที่บริเวณ Impact รวมถึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากร IMPACT Careers ดำเนินกิจกรรมโดยให้ความสำคัญกับพนักงานและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก แต่ก็ยังมีอีกหลายกิจกกรมและโครงการที่ดำเนินร่วมกับประชาชนและองค์กรภายนอกอีกมากมาย

ระยะการเติบโตของ SE ที่ IMPACT Careers สนับสนุน

Share