เปิดรับสมัคร IMPACT PROGRAM 2024 ยกระดับวิชาชีพทางสังคมกับ 3 หลักสูตร โดย สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย(Social Value Thailand)

IMPACT PROGRAM 2024

เปิดรับสมัคร IMPACT PROGRAM 2024 ยกระดับวิชาชีพทางสังคม…ต้อนรับปีใหม่กับ 3 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตร SDG Impact Standards วันที่ 23 – 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. สอนโดย Accredited SDG Impact Standard Trainer และวิทยากร Social Value Thailand
  • เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนและสามารถบริหารจัดการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่สอดคล้อง กับ SDGs
  • สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) รูปแบบใหม่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ (value chain)
  • เปิดเผยรายงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะที่มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. Social Value Professional Program วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • สร้างความมั่นใจสู่การเป็น “มืออาชีพ” รู้จริง เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีนักประเมินผลทางสังคม”
  • ยกระดับวิชาชีพ “Social Value Professional” สร้างความน่าเชื่อถือของ Profile และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
  • เปิดประตูสู่โอกาสในการเชื่อมโยงกับเครือข่าย “ผู้ประเมินและผู้ตรวจรับรอง” ระดับสากล และมีพื้นฐานพร้อมเข้าสู่การเป็น Trainer มืออาชีพ
 3. SROI Assurance Standard Training วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. 🔹เรียนรู้มาตรฐานการตรวจรับรองตามมาตรฐาน Accredited SROI Report Standard
  • จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าการประเมินมีความถูกต้องแค่ไหน แนวทางการตรวจสอบและสร้างความน่าเชื่อถือของการทำ SROI ที่ดี
  • ข้อควรระวัง และข้อท้าทายในการประเมินและการตรวสอบความถูกต้องแม่นยำของผลการประเมิน
  • กระบวนการรับรองที่ขับเคลื่อนไปสู่การบูรณา SROI ในการบริหาร Impact และขยายผล

สถานที่ : ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือสมาชิก Social Value Thailand รับส่วนลดพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : in box หรือ โทร 090-669-3961 ( หนิง ) E-mail : socialvaluethailand@nisecorporation.com


ขอบคุณที่มา : Social Value Thailand

Share