เชิญเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ Imagine the Future ชิงเงินรางวัลจาก Shell (ประเทศไทย)

Imagine The Future - Shell Competition

Shell (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Imagine the Future ซึ่งนักศึกษาจะได้จำลองสถานการณ์พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตของเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ที่อาจส่งผลไปยังการดำรงชีวิต ทำงาน และใช้เวลาว่างในอนาคต เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท และโอกาสในการไปแข่งขันในเวทีภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีเงินรางวัลสูงสุด 4,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีจำนวนสมาชิกในทีม 5-8 คน
  • เป็นนักศึกษาเต็มเวลา หรือ Part-time ในประเทศไทย ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่า ไม่จำกัดสาขาที่เรียน
  • มีสัญชาติไทย
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน
  • ไม่ได้เป็นบุคคลที่เคยทำงานร่วมกับผู้จัดงานมาก่อน

ร่างกำหนดการ

  • สัมภาษณ์ผ่าน VDO Call – 17 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้ผ่านเข้ารอบเข้าร่วม Bootcamp 2 วัน – 13-14 มีนาคม 2563
  • การแข่งขันรอบประเทศไทย – 28 / 30 เมษายน 2563
  • การแข่งขันตัดสินรอบภูมิภาค – 15 กรกฎาคม 2563

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563

กรอกใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://tinyurl.com/teux3wa

 

ที่มา: Imagine The Future Competition

 

Share