สัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับภัยไซเบอร์องค์กร ในหัวข้อ “Ignite Your Cyber Awareness : Get Set for Cyber Security” จัดโดย บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (BOL)

Ignite Your Cyber Awareness : Get Set for Cyber Security

จัดการความเสี่ยงจากการโจมตี และไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย Cyber Risk Rating คะแนนที่ชี้จุดอ่อนที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ทำให้ตอบสนองได้ ถูกต้อง ตรงจุด โดยสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขระบบขององค์กรช่วยให้ธุรกิจได้รับการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์ขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  Corpus X และ MatchLink ภายใต้ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL มี Cyber Risk Rating เป็นโปรดักส์ใหม่จาก Corpus X และ MatchLink  ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โดย Cyber Risk Rating เป็นโปรดักส์ที่ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบความมั่นคงทางไซเบอร์ขององค์กร แสดงถึงแนวโน้มที่อาจเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์องค์กรจากแต่ละทิศทาง BOL จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับภัยไซเบอร์องค์กร ในหัวข้อ “Ignite Your Cyber Awareness : Get Set for Cyber Security” โดยมีหัวข้อสนทนา “Ignite Your Cyber Awareness : Get Set for Cyber Security” ที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์คืออะไร
  2. รูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์
  3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการโจมตีทางไซเบอร์และแนวทางการป้องกัน
  4. แนวทางหรือวิธีการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์
  5. สรุปพร้อมแนะนำ Cyber Risk Security Report พร้อมตัวอย่างคะแนนและวิธีแก้ปัญหา

พบกับวิทยากรโดย

  • คุณวัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์ Country Manager Thailand SecurityScorecard
  • คุณมีนา อิงค์ธเนศ Director,Chief Operating Officer Business Online PCL
  • ผู้ดำเนินรายการ : คุณธิติ นันทภูวดล Product Owner MatchLink

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เข้าร่วมฟรี
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Corpus X

Share