เทใจดอทคอม TaejaiDotcom

ระยะการเติบโตของ SE ที่ บริษัท เทใจ จำกัด TAEJAI COMPANY LIMITED สนับสนุนประเภท: สถาบันการเงินที่สนับสนุนงานพัฒนาหรือหน่วยงานให้เงินสนับสนุน

เทใจ เป็นเว็บไซต์ระดมทุนให้โครงการเพื่อสังคม ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยากเริ่มทำโครงการที่ตัวเองสนใจ อยากช่วยโครงการที่กำลังปัญหาบางอย่างในสังคมอยู่ คุณก็สามารถเข้ามาใช้เทใจเป็นตัวกลาง สนับสนุนโครงการเหล่านั้นได้ บนเว็บไซต์มีหลากหลายโครงการให้คุณเลือกสนับสนุน ครอบคลุมทุกประเด็นเหตุการณ์สังคม เช่น ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วยเหลือไฟป่า ผู้สูงอายุ เด็ก สัตว์ ผู้พิการ และสิ่งแวดล้อม นอกจากคุณสามารถเลือกบริจาคให้กับโครงการที่คุณสนใจได้แล้ว คุณยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษี และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการได้

ประเภทการสนับสนุน SE ของ บริษัท เทใจ จำกัด TAEJAI COMPANY LIMITED

 

Share