การประกวดออกแบบโลโก้โครงการ HOPE โดย IHRI

HOPE PROJECT LOGO WANTED
เพราะไอเดียของคุณ คือความหวังของเรา
HOPE Project คืออะไร

HOPE: Ending HIV Transmission by Optimising PrEP in East Asia โครงการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศออสเตรเลีย ไทย และฟิลิปปินส์ มีเป้าหมายหลักเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฟ้นหากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอในการใช้เพร็พผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การระดมความคิดจากมวลชน (crowdsourcing) การออกแบบ การทดลองตัดสินใจเลือก (discrete choice experiment) และนำวิธีการเหล่านี้ไปทดลองปฏิบัติจริงในองค์กรสุขภาพชุมชน


เกณฑ์การพิจารณา
  1. สื่อถึงโครงการ HOPE ได้เป็นอย่างดี
  2. จดจำง่าย
  3. สร้างสรรค์
  4. ดีไซน์เรียบง่าย

รายละเอียดการส่งผลงาน
  1. ส่งรูปแบบใดก็ได้ เช่น วาดในกระดาษหรือไฟล์จากโปรแกรมตัดต่อ
  2. ส่งไฟล์เป็น JPG/ PNG/ PDF
  3. ไฟล์ภาพต้องคมชัด

ผู้สมัครส่งผลงานออกแบบโลโก้ที่อีเมล WTieosapjaroen@mshc.org.au ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565


ขอบคุณที่มา: IHRI – Institute of HIV Research and Innovation

Share