กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจในหัวข้อ ”Home Palliative care: ทางเลือกของผู้ป่วยในการดูแลที่บ้าน“ โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยการดูแลด้วยภูมิปัญญาตะวันออก

”Home Palliative care: ทางเลือกของผู้ป่วยในการดูแลที่บ้าน“

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการดูแลด้วยภูมิปัญญาตะวันออก Asian Wisdom Care คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ อโรคยศาลวัดคำประมง จัดกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ ดร. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการ บจก.เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับทั้งผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและครอบครัว ให้ได้เลือกคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายที่ดีที่สุด หัวข้อดี ๆ ที่ท่านไม่ควรพลาด ในหัวข้อ “Home Palliative care: ทางเลือกของผู้ป่วยในการดูแลที่บ้าน”

ขอเชิญท่านผู้สนใจมาร่วมรับฟังการแบ่งปันแนวคิดดี ๆ จากท่านวิทยากรที่มีความเชื่อว่า “ไม่ควรมีใครต้องทรมานก่อนตาย” …เราทุกคนล้วนปฏิเสธไม่ได้ว่าวันใดวันหนึ่ง เราต้องพบกับความเจ็บป่วย และความตายอย่างแน่นอน… ทุกคนล้วนอยากมีโอกาสเลือกแนวทางการรักษา และการใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายแบบที่เราต้องการโดยไม่ต้องมาแบกรับความคาดหวังในการรักษาจากญาติและคนรอบตัว เพราะโรคบางโรคเป็นแล้วก็รักษาไม่หาย แต่จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับโรคนั้นได้โดยไม่ทรมาน

พบกับวิทยากร

  • หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม : เจ้าอาวาสวัดคำประมง
  • ศ.ดร.นพ. อิศรางค์ นุชประยูร : ผู้อำนวยการ บจก.เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

ผู้ดำเนินรายการ

  • พว.วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล : พยาบาล APN กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
  • ผศ.ดร.นพมาศ พัดทอง : อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 19:30-20:30 น.

สามารถเข้าชมผ่าน facebook กลุ่ม Asian Wisdom Care (AWC_RU)การดูแลด้วยภูมิปัญญาตะวันออก


ขอบคุณที่มา : Asianwisdomcare Awc

Share