กิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2 ในธีม Health and Wellness จัดโดย NIA

กิจกรรม "Focus Group" ครั้งที่ 2 ในธีม Health and Wellness

NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม “Focus Group ในกลุ่มธุรกิจ Health and Wellness”

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม

  • สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้าน Health and Wellness
  • กลไกการสนับสนุนภายใต้แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลไกการสนับสนุน ได้แก่ กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) กลไกการสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital) และกลไกนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)
  • กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Health and Wellness Trend for 2024”

ในวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2567

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
089-6585231 (คุณศตพร)
061-945-1497 (คุณณัฐธิดา)
063-9266155 (คุณสุพิชฌาย์)
E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share