โอกาสในการเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกในงาน Global Social Economy Forum (GSEF) 2020 ที่ประเทศเม็กซิโก

GSEF

หากคุณเป็นผู้นำหรือทำงานในธุรกิจเพื่อสังคม หรือหน่วยงานที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และกำลังมองหาเครือข่ายจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ /  เปิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่ารอข้า…สมัครเข้าร่วมโครงการดี ๆ กับ GSEF ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2563 ที่เมื่องเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

อะไรคือ GSEF?
Global Social Economic Forum (GSEF) เป็นเวทีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปีในประเทศภาคีสมาชิก  และในปีนี้ GSEF กำลังจะจัดงานครั้งที่ 5 หรือ GSEF2020 ภายใต้หัวข้อ “Social and Solidarity Economy for Sustainable, Inclusive Development and Well-being”

gsef

เนื้อหาในงานประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

สำหรับประเด็นหลัก (thematic pillars) ของงาน GSEF2020 มีด้วยกันอยู่ 4 หัวข้อ คือ
1. Economic Development & Wellbeing
2. Environmental Resiliency
3. SSE for Inclusiveness, Social Cohesion, Culture and Migration, Solidarity and Equity
4. Democratic Governance

ส่วนประเด็นย่อย (sub-themes) ก็มีมากถึง 19 ประเด็น

gsef

จะเข้าร่วมงานได้อย่างไร?

ทาง GSEF เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3 รูปแบบคือ

 1. การนำเสนอโครงการเดี่ยว (วันที่ 21 – 23 ตุลาคม)
  คุณสามารถส่งไอเดียหรือโครงการที่คุณเคยทำ ภายใต้ประเด็นย่อย (sub-theme) ของงานครั้งนี้
  ไอเดียหรือโครงการที่เข้ารอบ จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางมายังงาน GSEF 2020 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงาน จะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 2 เดือนหลังจากปิดรับสมัคร

  สมัครประเภทโครงการเดี่ยว

 1. การจัดกิจกรรมทั้ง session (วันที่ 21 – 23 ตุลาคม)
  คุณสามารถส่งข้อเสนอการจัดกิจกรรม (Proposal) ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นย่อย (sub-theme) ของงาน หน่วยงานของคุณจะจัดเอง หรือจัดร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ก็ได้ โดยจะต้องจัดการค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน
  2 เดือนหลังจากปิดรับสมัคร

  สมัครประเภทจัดกิจกรรมทั้ง session

3. อุ่นเครื่องก่อนงาน (วันที่ 19 – 20 ตุลาคม)
เป็นการสัมมนาย่อย ภายใต้ 5 หัวข้อ 5 ได้แก่ ชนพื้นเมืองและชุมชน  เยาวชน  สตรีและเพศสภาพ  หน่วยงานท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะ และ วันรวมตัวของนักวิจัย

gsef

กิจกรรมอุ่นเครื่องจะเป็นการให้ผู้ที่เข้าร่วมนั้น ได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายของผู้ที่มีแนวคิดร่วมกัน ผ่านการทำกิจกรรม การชมนิทรรศการ และการประชุม

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอการจัดงาน (Proposal) ที่สอดคล้องกับหัวข้อการสัมมนาเพื่อรับพิจารณาในการเข้าร่วมกิจกรรม

*ผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะต้องจัดการค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยกิจกรรมจะได้จัดตั้งแต่วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอุ่นเครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://www.gsef-net.org/en/call-for-proposals

gsef

Share