กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (ภาคอีสาน) จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)

กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (ภาคอีสาน)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัด Global OTOP 2023: The Wisdom Extravaganza โครงการเพิ่มขีดความสามารถโอทอปสู่ระดับเวิลด์คลาส พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างครบวงจร ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมรายได้ และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2566 และกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของ Global OTOP 2023: The Wisdom Extravaganza

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงขอเชิญผู้ประกอบการโอทอป นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ, การตลาดแบบ Shoppertainment, การส่งออกสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยวิทยากรจากองค์กรชั้นนำสุดปังแถวหน้าของเมืองไทย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 -16.30 น.
ผ่าน Zoom Meeting

เข้าร่วมฟรี รับจำนวนจำกัด
มีแจกของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมที่โชคดีจำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม


ขอบคุณที่มา : Thailand Creative & Design Center(TCDC)

Share