โครงการ “Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป” ผ่านเทใจดอทคอม

Taejai Give Child

เรามาช่วยชุมชนชายแดนใต้ให้เด็กๆและครอบครัวได้อยู่รอด พร้อมพึ่งพาตัวเองได้ในเร็ววันกันเถอะ

3 จังหวัดชายแดนใต้ถือเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รัฐจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้น มีปิดบางชุมชนเสี่ยงเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะครอบครัวของเด็กๆ ที่ยากไร้ ซึ่งไม่รู้ว่าหลังโควิด-19 หมดไป จะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไร

โครงการ “ for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป” จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด หรือ PPS ที่มาจากการรวมกลุ่มของนักกิจกรรมเยาวชนที่มีภูมิลำเนาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เทใจและภาคีเครือข่าย นับเป็นโครงการที่มาจาก “พลังของชุมชน” ก็ว่าได้ เป้าหมายระดมทุน 1,062,600 บาท เพื่อช่วยฟื้นฟู 300 ครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา ให้มีชีวิตที่สดใส

หากคุณพร้อมจะบริจาคที่ 3,000 บาท เงินของคุณจะถูกนำไปส่งมอบต่อเพื่อเป็น 1.ทุนการศึกษา 1,000 บาท  2.อุปกรณ์การเรียน 750 บาท 3.ถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน 350 บาท และ 4.ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะปลูกทางการเกษตร พันธุ์สัตว์ การทำขนมขาย จำนวน 900 บาท จะอย่างไร คุณยังสามารถบริจาคกี่บาทก็ได้ตามกำลังที่มี รายละเอียดที่  https://bit.ly/2z9JGs8 หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/36b9JLH

#คนไทยเทใจให้เด็กชายแดนใต้ #เทใจสู้โควิด #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

Share