การประกวด GEO Wisdom Prize จัดโดย Thailand Green Design Awards(TGDA)

Thailand Green Design Awards 2024

การประกวดผลงานประเภท GEO Wisdom Prize Thailand Green Design Awards 2024 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างโอกาสในธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตภายใต้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG เพื่อเผยแพร่แนวคิดการนำทรัพยกรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ปีนี้ทาง TGDA ได้เพิ่มผลงานการประกวดประเภท GEO Wisdom Prize เข้ามาโดยการประกวดประเภทนี้เน้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่จะออกแบบผลงานจากทรัพยากรชีวภาพแถมยังต้องก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เฉพาะกลุ่มผู้สมัคร: กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา(ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น) วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมประกวด

  • การส่งใบสมัคร : ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tgda-kapi@ku.th ช่องทางเดียวเท่านั้น

การส่งผลงาน

  • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองได้ที่ คณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (TGDA 2024)
    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

สามารถติดต่อเพื่อปรึกษา BMC สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME รายใหม่ โทร. 089-1137934


ขอบคุณที่มา : Thailand Green Design Awards

Share