งานสัมมนา “Future Government สะกิดคิดออกแบบราชการไทยในอนาคต” จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)

“Future Government สะกิดคิดออกแบบราชการไทยในอนาคต”
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เชิญผู้สนใจ ร่วมฟังงานสัมมนา “Future Government สะกิดคิดออกแบบราชการไทยในอนาคต” เพื่อเสนอผลการศึกษาตัวอย่างนวัตกรรมบริการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือในหน่วยงาน บริการของภาครัฐที่ตอบสนองประชาชนได้ควรเป็นอย่างไร ? หน่วยงานรัฐที่เข้าใจปัญหาในมุมของประชาชนมากขึ้น กล้าทดลองนวัตกรรมบริการพร้อมทั้งยอมรับความล้มเหลวเพื่อการเรียนรู้ และมีแผนงานที่นำไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามจนเกิดผลลัพธ์ จะนำไปสู่การเป็น Future Government ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยภารกิจทดลองใช้นวัตกรรมบริการเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของภาครัฐที่เกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้ คือ
  • ภารกิจสะกิดคนไทยยื่นแบบภาษีในกำหนดเวลา
  • ภารกิจใบอนุญาตใบเดียวสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) ระยะที่ 1
ผู้ที่สนใจสามารถติดตาม Live Facebook TDRI ได้วันที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 9.30-11.30 น.

ขอบคุณที่มา : Thailand Development Research Institute (TDRI)

Share