กิจกรรม Focus Group (ภาคเหนือ) หัวข้อ “Good Health and Well-being” ครั้งที่ 2/2567 โดย NIA

กิจกรรม Focus Group (ภาคเหนือ) หัวข้อ “Good Health and Well-being” ครั้งที่ 2/2567

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารและสุขภาพ (Focus Group Innovation) หัวข้อ “Good Health and Well-being” ปี 2567 ภูมิภาคเหนือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจั (จ.เชียงใหม่) เชิญชวน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group: Good Health and Well-being เพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ เงินทุนให้เปล่าสูงสุดโครงการละ 1,500,000 บาท

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยหัวข้อการบรรยาย

  • กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค “Regional Innovation Business Platform” ประจำปีงบประมาณ 2567 การบรรยายตัวอย่างโครงการ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาคเหนือ
  • การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”Good Health and Well-being” โดย ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • เสวนาพิเศษ “งานนวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ” ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA โดย ผู้ประกอบการนวัตกรรม
  • การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุน

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชมนู ชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
(ตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 มกราคม 2567 ผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัคร
รับสมัครจำนวนจำกัด โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 083-6266591 (คุณศกลรัตน์), 083-5752296 (คุณทิพาพร), 089-8582965 (คุณจุติญาณี)


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share