โครงการ Go Digital ASEAN (GDA) โดย Explore Digital

โครงการ Go Digital ASEAN (GDA)
โครงการ Go Digital ASEAN (GDA) กิจกรรม Explore Digital เปิดรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน (Cross-Border E-Commerce)” จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute) สถาบันเอเชียศึกษา และมูลนิธิเอเชีย เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าทางออนไลน์ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะการขายสินค้าแก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ได้สอดแทรกความรู้ที่ผู้ประกอบการรายย่อยควรทราบ เป็นเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วภูมิภาคอาเซียน เกิดความเข้าใจในภูมิทัศน์ของกลุ่มประเทศในอาเซียน และสร้างเครือข่ายเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
เรื่องที่น่าสนใจ ได้แก่
  • ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • กฎระเบียบที่ผู้ประกอบการออนไลน์ควรคำนึงถึง

ผู้เข้าร่วมในเวที ได้แก่

  • คุณมาเรีย ราลิค หัวหน้า Google.org
  • คุณอาภาพร วินิจกุลชัย เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย
  • คุณพวงชมพู สุวรรณศิริศิลป์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม
  • คุณศศิญา โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Doggy Potion
  • คุณกมลมณี เจริญยุทธ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท เลอคอส (ประเทศไทย)จำกัด
  • คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ดำเนินรายการ โดย คุณภัสสร์วี ตาปสนันทน์ โคะดากะ ผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมแบรนด์ Folkcharm

 

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.15 – 11.00 น.

สถานที่ :Chula Social Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับเพียง 50 ที่นั่ง)
เข้าร่วมผ่านโปรแกรม ZOOM คลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการสามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://godigitalasean.org/th/


ขอบคุณที่มา : Social Technology Institute

Share