Social Enterprise Thailand Forum 2021

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่ายสังคมดี ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในและต่างประเทศกว่า 60 องค์กร จัดงาน Social Enterprise Thailand Forum 2021 ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ธีม “Where Profit Meets Purpose – สังคมยั่งยืน ธุรกิจอยู่ยาว” โดยเป็นการสัมมนาออนไลน์ตลอดงาน

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sethailand.org/setf2021/

พฤศจิกายน 19 @ 09:00 — พฤศจิกายน 21 @ 18:00
09:00 — 18:00 (57h)

Online Session

SE Thailand