งานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG NEW S-CURVE และ SME”

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี – ภายใน 25 ก.ค. 2566 นี้
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

สิงหาคม 2 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์