งานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME” จัดโดย ก.ล.ต.

งานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ขอเชิญชวนหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจธุรกิจเกี่ยวกับ BCG New S-curve และ SME เข้าร่วมงานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

พบกับสิ่งที่น่าสนใจภายในงาน ดังนี้

  • ผลการศึกษาระบบนิเวศ และข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME
  • แผนงานในการสนับสนุน กลุ่มธุรกิจ BCG New S-curve และ SME
  • การเสวนาในหัวข้อ “แนวทางและความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุน

ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจธุรกิจเกี่ยวกับ BCG New S-curve และ SME เท่านั้น (จำกัดเพียง 250 ที่นั่ง)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี – ภายใน 25 ก.ค. 2566 นี้
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share