Event schoolofchangemakers

Event schoolofchangemakers
School Calendar 2022 เดือน ส.ค.-ก.ย. 65 เปิด 2 โปรแกรมให้คุณเลือกออกสตาร์ทเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในแบบของคุณ
 • Idea Pools: คอร์สสร้างสรรค์ไอเดียแก้ปัญหา

Event schoolofchangemakers

หากคุณเป็นคนที่ต้องการหาไอเดียเจ๋ง ๆ เพื่อไปทำโปรเจกต์ หรือกิจการเพื่อสังคม โดยที่คุณได้หาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ จนมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาแล้ว School of Changemakers เปิดรับสมัคร Idea Pools – คอร์สพัฒนาไอเดียที่มีให้สร้างสรรค์ซึ่งกระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์ไอเดียแก้ไขปัญหาและ เกลาไอเดียให้แข็งแรงขึ้น ผ่าน 2 กิจกรรม ใน 2 สัปดาห์

เหมาะกับใคร:
 • ผู้ที่เริ่มโครงการเพื่อสังคม ต้องการระบบสนับสนุนในการคิดไอเดียสร้างสรรค์ และตอบโจทย์ประเด็นปัญหา ได้ศึกษาและทำความเข้าใจปัญหาสังคมและกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
 • ผู้ที่ผ่านการเรียน Insight Tanks ในปี 2565 มีโจทย์ How Might We หรือ โจทย์ความท้าทายที่ต้องการแก้ไข ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และช่องว่างในประเด็นปัญหา (Gap) หรือโอกาสในการแก้ไขที่พบ (Opportunity)

เป้าหมายการเรียนรู้:
 • เรียนรู้แนวคิดและวิธีการใช้ทักษะ ความสามารถ เป็นต้นทุนในการสร้างสรรค์ไอเดีย เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบโปรแกรม:
 • ไอเดียในการแก้ไขปัญหาสังคมในแบบของตัวเอง
 • ไอเดียได้รับการเผยแพร่บนเว็บ School of Changemakers
 • โอกาสในการเข้าร่วมคอร์สทดลองต้นแบบ ใน Prototype Sandbox

ระบบสนับสนุนอื่น ๆ ที่จะได้รับ:
 • ที่ปรึกษาเฉพาะทาง
 • ความช่วยเหลือจากชุมชนนักเปลี่ยนแปลง
 • การสนับสนุนอื่น ๆ ที่ต้องการเครือข่ายของ School of Changemakers

เปิดรับสมัครวันนี้ – 8 เมษายน 65

สมัครได้ที่: https://www.schoolofchangemakers.com/event/ideal-pool2022/

หรือคลิกที่นี่ เพื่อสำรวจเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่น ๆ


 • Prototype Sandbox : คอร์สทดลองต้นแบบการแก้ไขปัญหาสังคม

Event schoolofchangemakers

Prototype Sandbox – คอร์สทดลองต้นแบบการแก้ไขปัญหาสังคม โปรแกรมบ่มเพาะที่สนับสนุนผู้ที่อยากลงมือแก้ไขปัญหาสังคม ที่มีไอเดียที่สร้างสรรค์ที่พัฒนามาจากความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก (Problem Insights) มาทำพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาสังคม (Prototype) และทดลองทำจริง (Try-out) กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้แนวทางในการริเริ่มโปรเจกต์หรือกิจการสังคมต่อไป โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์


เหมาะกับใคร:
 • ผู้มีไอเดียสร้างสรรค์และตอบโจทย์ปัญหาสังคมที่ต้องการสนามทดลองไอเดียเพื่อศึกษาผลตอบรับและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้พัฒนาเป็นต้นแบบโมเดลแก้ไขปัญหาสังคม (สมัครรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้)
 • สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทดสอบได้
 • มีเวลา 6-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เป้าหมายการเรียนรู้:
 • เรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยเร่งให้เกิดการแก้ไขปัญหาสังคมได้ คือการทดลองต้นแบบซ้ำๆ และเรียนรู้จากการทดลองให้มากที่สุดโดยใช้ทุนและทรัพยากรให้น้อยที่สุด

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบโปรแกรม:
 • ผลตอบรับและเรียนรู้จากการทดลองไอเดีย (Try-out) เพื่อขึ้นต้นแบบ
 • โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ในรูปแบบ Theory of Change
 • โอกาสในการเข้าร่วมคอร์สตั้งต้นกิจการเพื่อสังคม ใน Starting Your SE

ระบบสนับสนุนอื่น ๆ:
 • โค้ชช่วยเหลือตลอดสองสัปดาห์
 • ที่ปรึกษาเฉพาะทาง
 • ความช่วยเหลือจากชุมชนนักเปลี่ยนแปลง

เปิดรับสมัครวันนี้ – 8 เมษายน 65

สมัครได้ที่: https://www.schoolofchangemakers.com/…/prototype-sandbox/

หรือคลิกที่นี่ เพื่อสำรวจเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่น ๆ


ขอบคุณที่มา: School of Changemakers
Share