งาน “ESG Symposium 2023: Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ“ โดย SCG

งาน “ESG Symposium 2023: Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ“

SCG เปิดลงทะเบียน 100 ที่นั่ง ชวนร่วมกู้โลกเดือดด้วยกันที่งาน “ESG Symposium 2023: Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ“ เวทีสากลผนึกกำลังทุกภาคส่วน เร่งกู้โลกเดือด สร้างอนาคตน่าอยู่เพื่อคนทุกเจน

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 1. ชมนวัตกรรมเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
 2. ESG In Actions
  • ความร่วมมือไทย – สวิตเซอร์แลนด์สู่สังคมคาร์บอนต่ำ พบกับ H. E. Pedro Zwanlen (เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย)
  • Thailand Taxonomy พบกับ รณดล นุ่มนนท์ (รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย)
  • กรีนโลจิสติกส์ พบกับ Hiroki Nakajima (President, CJPT)
  • พลังงานสะอาด พบกับ John O’Donnell (CEO,Rondo Energy)
  • พลาสติกชีวภาพ  พบกับ Roger Marchioni (Olefins & Polyolefins Director – Asia, Braskem)
  • Youth พบกับ สุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ (นายกสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย)
 3. Aslan Perspective on ESG
  • เทคโนโลยีเพื่อเมืองสีเขียว
  • จากวิสัยทัศน์ ESG สู่การปฏิบัติจริง
  • ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ
 4. เสวนาหัวข้อ “Thailand – Accelerating Low-carbon Society” จากการระดมไอเดีย 4 ด้าน ได้แก่ NDC Roadmap พลังงานสะอาด เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม
 5. Youth Voices for the Better World
 6. เสนอข้อคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี “เปลี่ยนประเทศไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”
 7. แสดงวิสัยทัศน์ ESG เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความยังยืน โดย เศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี)
 8. ผู้ร่วมงานแสดงเจตนารมณ์ ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566  เวลา 12.00 – 17.15 น.
สถานที่ : ชั้น 1 Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : SCG 

Share