ขอเชิญชวนลงทะเบียนเรียน“การบัญชีสำหรับธุรกิจใหม่ (Accounting for new venture)”์ โดย NIAและธนาคารออมสิน

Entrepreneurship & New Business Development

เชื่อว่าการทำบัญชีเป็นอีกเรื่องสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะการมีระบบบัญชีที่ดีนั้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมในทุกสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ NIA ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ได้ออกแบบหลักสูตรใหม่ Entrepreneurship & New Business Development หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาตนเอง และนำไอเดียไปสู่การสร้างธุรกิจเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมด 4 Module ด้วยกัน

 1. การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่
 2. การหาแนวคิดธุรกิจใหม่
 3. การออกแบบธุรกิจใหม่
 4. การเริ่มต้นและขยายธุรกิจ

ในเดือนนี้พบกับบทเรียนที่ 6 “การบัญชีสำหรับธุรกิจใหม่ (Accounting for new venture)” โดย ผศ.ดร.กิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงพื้นฐานแนวคิดการบัญชี และแนวทางการวางโครงสร้างพื้นฐานบัญชีสำหรับธุรกิจใหม่ ในบทเรียนนี้จะมีทั้งหมด 2 วีดีโอ รวมความยาว 48 นาที พร้อมแบบประเมินหลังเรียนจบ โดยเนื้อหาในบทเรียนที่ทางผู้เรียนจะได้รับคือ

 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงิน
 2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “ทุน” ในแง่มุมของ ความหมาย, ที่มา และการบริหารจัดการ
 3. เรียนรู้วงจรของผู้ประกอบการว่ามีกี่ระดับ
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น
  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios)
  2. อัตราส่วนการบริหารเงินเพื่อกิจกรรมดำเนินธุรกิจ (Activity ratios)
  3. อัตราการวัดความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage or Solvency ratios)
  4. อัตราการวัดความสามารถทำกำไร (Profitability ratios)

และจะได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา “PEAK Account” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย กับโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs ตัวช่วยการทำธุรกิจโดยใช้ data โดยคุณบุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร ที่จะมาเล่าถึง

 • เหตุผลและความสำคัญเกี่ยวกับ ‘การบัญชี’ และปัจจัยอื่นๆ ว่าจำเป็นต่อผู้ประกอบการ และการวางแผนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงได้อย่างไร
 • ความยากและปัญหาเรื่องของบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
 • การรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ในประเทศไทย รวมไปถึงโอกาสการสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตของประเทศโดยรวมหากมีการบริหารด้านการบัญชีที่ดี

หากท่านใดสนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อลงเบียนเรียน
พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


ขอบคุณที่มา : NIA Academy

Share