EGCO Group Forum 2022 : Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway

มารวมพลังมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปพร้อมกันกับ @EGCO Group ในงาน “EGCO Group Forum 2022 : Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ขอเชิญทุกคนมาร่วมกันหยุดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น และหยุดภาวะโลกรวน ร่วมกันหาแนวทางลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

🗓️ วัน-เวลา: วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

📍 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่: www.bangkokbiznews.com/seminar/egcogroupforum2022

ขอบคุณที่มา: EGCO Group

Share