ขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ E-Learning โดย สถาบัน NEA

สถาบัน NEA เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ E-Learning

E-Learning รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ ที่สามารถเรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีขีดจำกัด โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ E-Learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศเพียงปลายนิ้ว ในครั้งนี้ขอนำเสนอ 10 หลักสูตรสุดฮิตโดนใจผู้ประกอบการสถาบัน NEA โดยมีหลักสูตรดังนี้

เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

  • หลักสูตรเทคนิคการเจาะตลาดอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
  • หลักสูตรเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

The Guru ปันความรู้ จากกูรูสู่ภูมิภาค

  • หลักสูตรการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก
  • หลักสูตรการสร้างมูลค่าสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการส่งออก

ความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก

  • หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
  • หลักสูตรพิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออก

ความรู้ด้าน E-Commerce และการค้ายุคใหม่

  • หลักสูตรการใช้นวัตกรรมและเทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรสตาร์ทอัพเบื้องต้น

ความรู้ด้านการเจาะตลาดต่างประเทศ

  • หลักสูตรเจาะลึกตลาดการค้า CLMV
  • หลักสูตรการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีขีดจำกัด

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน


ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

Share