โครงการ DIPROM HEROES (ดีพร้อมฮีโร่) โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

DIPROM HEROES (ดีพร้อมฮีโร่) กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โอกาสสำคัญ ที่ธุรกิจของคุณจะได้ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” จนเป็น “ร่างทอง” และก้าวสู่ความสำเร็จด้วยโอกาสในการเชื่อมโยง ได้ร่วมทุนธุรกิจ ให้เกิดความมั่นคงแก่ตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างดีที่สุด ใน “โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจยุคใหม่เพื่อสร้างไทยยั่งยืน” หรือ DIPROM HEROES (ดีพร้อมฮีโร่)
 
ง่าย ๆ แค่คุณมีธุรกิจหรือกิจการ เป็น…
 1. SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
 2. วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว
ซึ่งในปัจจุบัน ทั้ง 2 ประเภทได้…
 1. มีศักยภาพและแนวคิดธุรกิจ ที่สร้างการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่มีความคิดสร้างสรรค์
 2. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 3. เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้
ที่สำคัญ คุณยังได้ทำงานกับเครือข่ายที่สนับสนุนธุรกิจให้คุณ และได้ผลประโยชน์ร่วมกันในเครือข่าย เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างดีและน่าสนใจ เช่น
 
 • เครือข่ายเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ผู้ปลูก
 • เครือข่ายฝีมือแรงงาน
 • เครือข่ายฟรีแลนซ์รับงานอิสระ เช่น ดีไซเนอร์ โปรแกรมเมอร์
 • เครือข่ายเด็กนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนชนบท
 • เครือข่ายผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 • อื่น ๆ อีกมากมาย
DIPROM HEROES (ดีพร้อมฮีโร่) กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการ DIPROM HEROES (ดีพร้อมฮีโร่) พร้อมทำให้ธุรกิจของคุณเป็น “ร่างทอง” ที่พร้อมก้าวสู่ “ความสำเร็จ” ด้วยวิธีการ คือ
 1. มีทีมมืออาชีพระดับประเทศในด้านเสริมเติมปรับแต่งธุรกิจ (Team Business Grooming) มาช่วยคุณ
 2. สามารถพาธุรกิจของคุณไปเชื่อมกับกลุ่มทุนธุรกิจ (Angel Investors) ที่เชิญมาคัดเลือกและร่วมทุนธุรกิจกับคุณอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็น แหล่งเงินทุน ช่องทางขยายโอกาสทางธุรกิจ สื่อมีเดีย พื้นที่จำหน่าย หรือทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น เพราะนั่นคือ หัวใจของกระบวนการที่ทำให้คุณก้าวเป็น DIPROM HEROES
สมัครด่วน! วันนี้ – 28 ก.พ. 65 ที่ลิงก์: https://forms.gle/1sHRG4SHPAs6kzLHA
เช็คข้อมูลก่อนตัดสินใจสมัคร ที่ facebook DIPROMHEROES: https://www.facebook.com/DIPROMHeroes-109159138331051
ติดต่อสอบถาม:
 • คุณมนัสนันท์ อัศวสนศิริ 081-6941428
 • คุณวาสนา 082-9856032

ขอบคุณที่มา: DIPROMHeroes

Share