สัมมนาออนไลน์ ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจยุคใหม่พาไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งเอเชีย จัดโดย DigiTech ASEAN Thailand

DigiTech ASEAN Thailand 2023 Webinar Series

DigiTech ASEAN Thailand ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจยุคใหม่พาไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งเอเชีย” ทิศทางของภาคธุรกิจในปัจจุบันมีการเน้นใช้กลยุทธ์ Digital transformation เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกแง่มุมมากขึ้น เพื่อสร้างความคล่องตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น งานขาย การตลาด กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และการประเมินผลงาน

เชิญร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจกับสัมมนาออนไลน์ภายใต้ธีม”ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจยุคใหม่พาไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งเอเชีย” พบกับ คุณกิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล ประธาน Existcons และ อาจารย์ผู้สอนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ONES.com

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

Share