Digital Leadership Bootcamp by Skooldio กลับมาแล้ว พร้อมส่วนลด 70%

Digital Leadership Bootcamp
กลับมาอีกครั้งกับโปรแกรม Digital Leadership Bootcamp by Skooldio
Skooldio ได้ออกแบบ Digital Leadership Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น 12 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการปรับแนวคิดและวิธีทำธุรกิจให้พร้อมรับมือ Digital Transformation พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเหล่าผู้เชี่ยวชาญมากมายไม่ว่าจะเป็น Meta (Facebook), Google, Boston Consulting Group, Amazon, Lazada, รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำสัญชาติไทยอย่าง AISCB, Builk, และ Jitta พร้อมกิจกรรม Design Sprint เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสามารถสร้างทีมที่มีความพร้อม ที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

Skooldio เองในฐานะคนหนึ่งที่อยากเห็นสังคมและประเทศของเราดีขึ้น จึงอยากเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนให้องค์กรดีๆ ของไทยสามารถสร้าง Impact ได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี เราจึงเปิดโครงการพิเศษนี้ขึ้นมา โดยมอบส่วนลด 70% สำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการเพื่อสังคมในการเข้าร่วมโครงการนี้ เหลือเพียง 60,000 บาท/ท่าน (ไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากราคาปกติ 200,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดของโครงการได้ที่ https://to.skooldio.com/4MSbhvGxHsb

สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับ Social Enterprise ได้ที่ https://to.skooldio.com/DLB3-SE

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065-651-7974 (บอล) หรือ 099-452-5551 (เฟรช) และ hello@skooldio.com


ขอบคุณที่มา: Skooldio

Share