Digital Leadership Bootcamp by Skooldio รุ่นที่ 4 โดย Skooldio

หลักสูตรผู้นำ 7 สัปดาห์ ช่วยองค์กรเติบโตยุคดิจิทัล พร้อมส่วนลด 50%

โปรแกรม Digital Leadership Bootcamp by Skooldio รุ่นที่ 4 โดย Skooldio ได้ออกแบบ Digital Leadership Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น 7 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการปรับแนวคิดและวิธีทำธุรกิจให้พร้อมรับมือ Digital Transformation พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเหล่าผู้เชี่ยวชาญมากมายไม่ว่าจะเป็น Meta (Facebook), Google, Boston Consulting Group, Amazon, Lazada, รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำสัญชาติไทยอย่าง Builk, LINE MAN Wongnai และ Jitta พร้อมกิจกรรม Design Sprint เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสามารถสร้างทีมที่มีความพร้อม ที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

Skooldio เองในฐานะองค์กรที่อยากเห็นสังคมและประเทศของเราดีขึ้น จึงอยากเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนให้องค์กรที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยสามารถสร้าง Impact ได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี เราจึงเปิดโครงการพิเศษนี้ขึ้นมา โดยมอบส่วนลด 50% สำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการเพื่อสังคมในการเข้าร่วมโครงการนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ
คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับ Social Enterprise

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 065-651-7974 (บอล) หรือ 099-452-5551 (เฟรช)
อีเมล : hello@skooldio.com

Share