ชวนมาเรียนรู้กับ “ห้องเรียนดิจิทัลสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง”

หากคุณกำลังประสบปัญหาต่อไปนี้ อยากชวนคนมาแก้ไขปัญหาสังคม อยากสื่อสารให้คนตระหนักเรื่องสุขภาพ หาอาสาสมัครร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่

ชวนมาเรียนรู้กับ “ห้องเรียนดิจิทัลสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง” เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการใช้งาน Facebook อย่างสร้างสรรค์ สำหรับงานด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์จริงขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสสุดพิเศษที่คุณจะได้…

  • ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร
  • โอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและรับทุนสนับสนุนโฆษณา 30,000 บาท

สมัครเลย! ขยายเวลารับสมัครถึง 6 มีนาคมนี้

คลิกเพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ:

  1. การอบรมจะจัดผ่านโปรแกรม Zoom และดำเนินการเป็นภาษาไทย โดยมีล่ามแปลในบางหัวข้อที่วิทยากรเป็นชาวต่างชาติ
  2. เนื่องจากเนื้อหาการอบรมส่วนมากจะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Facebook เพื่อการสื่อสาร การอบรมนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ดูแลด้านการสื่อสารสาธารณะขององค์กรและผู้รับผิดชอบการออกแบบ สร้างเนื้อหารวมถึงแคมเปญเพื่อการสื่อสารต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ…
ห้องเรียนดิจิทัลสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ( Digital Class for The Impactor )
อีเมล์ : duangtip.k@gmail.com
โทร : 086-5340464

และเพื่อสนับสนุนองค์กรหรือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้จริง หลังจบการอบรม โครงการจะคัดเลือก 12 องค์กร/บุคคลที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือ Facebook ในการสร้างผลกระทบทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนค่าโฆษณามูลค่า 30,000 บาท โดยกิจกรรมบ่มเพาะดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

DigitalClassforTheImpactor


ขอบคุณที่มา: Impactor

Share