โครงการ Dialogue Forum จัดโดย มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย

โครงการ “Dialogue Forum”

เวทีเสวนาเชิงนโยบาย Dialogue Forum  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย (Konrad Adenauer Foundation (KAS), Thailand Office) และความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร, สำนักข่าว Bangkok Tribune ร่วมกับ Decode.plus Thai PBS, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, และ SEA-Junction จัดเวทีเสวนาประจำเดือนภายใต้โครงการ “Dialogue Forum” เพื่อเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ของทุกฝ่ายในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเชิงนโยบายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีขึ้น

เวทีเสวนาเชิงนโยบาย Dialogue Forum จึงใคร่ถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์นัยยะความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและเส้นทางในอนาคตในการแก้ปัญหาและการรับมือโลกร้อนในเวทีเสวนา Dialogue Forum 6 l Year 4: COP28 และเส้นทางสู่อนาคต

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.30 น.
สถานที่ : ณ SAE-Junction ชั้น 4 หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ติดตามการถ่ายทอดสดงานเสวนา (FB Live) ได้ทาง Facebook Page: Decode.plus, Bangkok Tribune News, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, และ SEA-Junction
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 089 920 8027


ขอบคุณที่มา : UN Global Compact Network Thailand

Share