กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล (Carbon neutral CBT) โดย อพท.

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล (Carbon neutral CBT)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จึงขอเชิญชวนชวนชุมชมชนท่องเที่ยวรักษ์โลกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดย 1 ชุมชนท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษของ อพท. ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษของ อพท.
  • ชุมชนที่มีเส้นทางท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีแผนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • เคยได้รับการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 21 มิถุนายน 2566

สำหรับผู้ที่สนใจคลิกที่นี่


ขอบคุณที่มา : เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.

Share