โครงการ Deepening Impact of Women Activators (DIWA) โดย Ashoka

Deepening Impact of Women Activators (DIWA) Ashoka

Ashoka Thailand เชิญชวนผู้ประกอบการสังคมหญิงเข้าร่วมโครงการ Deepening Impact of Women Activators (DIWA) ซึ่งเป็นโครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ประกอบการสังคมหญิง โครงการนี้ออกแบบโดย Ashoka (อโชก้า) ร่วมกับ S&P Global Foundation

DIWA กำลังมองหาผู้ประกอบการสังคมและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงหญิง 25 คน และมีจุดประสงค์ดังนี้
  • เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความศักยภาพในการเป็นผู้นำ
  • ขยายผลกระทบทางสังคมและดูแลสุขภาวะของตนเองไปพร้อม ๆ กัน
  • สร้างชุมชนของผู้หญิงนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นเพื่อนและสนับสนุนกันและกัน

ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โครงการจะมีล่ามแปลให้

Deepening Impact of Women Activators (DIWA) Ashoka

Deepening Impact of Women Activators (DIWA) Ashoka

สมัครได้ที่

English: bit.ly/DIWA2022Eng
Bahasa Indonesia: bit.ly/DIWA2022ID
ภาษาไทย: bit.ly/DIWA2022TH

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ diwa.ashoka.org/program


ขอบคุณที่มา: Ashoka Thailand

Share