หลักสูตรอบรม Creative Citizen Academy รุ่นที่ 3 โดยเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง Creative Citizen Academy รุ่นที่ 3 เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen

เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen สนับสนุนโดย สสส. ชวนนักสื่อสารสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหลักสูตรอบรมต่อเนื่อง Creative Citizen Academy รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และพื้นฐานการออกแบบ เพื่องานขับเคลื่อนด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง Creative Citizen Academy รุ่นที่ 3
วันอบรม: 3-5 กรกฎาคม 2566
สถานที่: ThaiHealth Academy สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ
จำนวนที่เปิดรับ: 10 องค์กร (องค์กรละ 2 คน)
เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เนื้อหาการอบรม

 • CCA 101: Creative Communication for Social Impact
 • CCA 102: Basic Design for Changemaker (Canva)
 • CCA 103: TikTok for Social Change
 • CCA 104: Social Media for Change (Management / Content Calendar)
 • Case Study โดย Special Guests:
  • TikTok Campaign โดย Creative Citizen และ Greenery.
  • Canvas Design โดย เทใจ .com
  • Social Media Management โดย Environman
  • การสร้างการมีส่วนร่วมผ่าน Social Media โดย เทใจ .com

วิทยากรโดย

 • Creative Citizen
 • CreativeMOVE
 • Greenery
 • Environman
 • เทใจ .com
 • คุณปกรณ์ เต็มใจ
 • คุณอภิชญา ทิพย์มณเฑียร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส. ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร หรือหน่วยงานรัฐด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม
 2. เป็นผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร นักวิชาการ องค์กรเพื่อสังคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม
 3. เป็นนักขับเคลื่อนด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ทำงานในด้านธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 4. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft PowerPoint เป็นต้น

วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้-25 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น.
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ Creative Citizen
3. ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566
(*) โปรดตอบคำถามให้ครบถ้วน เนื่องจากเราจะใช้เป็นข้อมูลนี้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
(*) ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม 2 คนต่อองค์กร โครงการ หรือหน่วยงาน (โปรดกรอกใบสมัครเป็นรายบุคคล)
(*) โปรดตรงต่อเวลา และหากไม่สามารถเข้าร่วมได้เต็มเวลาและครบทุกรายวิชา โปรดสละสิทธิ์ของท่านให้องค์กรอื่นที่สามารถร่วมได้เต็มเวลา
(*) กำหนดการของแต่ละรายวิชาจะแจ้งให้ทราบในอีเมลหลังการประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
(*) ผู้เข้าร่วมรอบรมครบทั้งหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมจาก Creative Citizen

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Creative Citizen

Share