หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง Creative Citizen Academy รุ่นที่ 1/2021

POSTER Creative Citizen Academy 01_2021

เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen) สนับสนุนโดย สสส. ชวนนักสื่อสารสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหลักสูตรอบรมต่อเนื่อง Creative Citizen Academy (รุ่นที่ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และพื้นฐานการออกแบบ เพื่องานขับเคลื่อนด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง Creative Citizen Academy รุ่นที่ 1/2021
วัน-เวลา: 25-26 มีนาคม / 16 เมษายน / 30 เมษายน 2564
สถานที่: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) และ TCDC กรุงเทพฯ
จำนวนที่เปิดรับ: 12 องค์กร (องค์กรละ 2 คน)
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี
.
รายละเอียด/ลงทะเบียนfacebook.com/events/299480268189377

เนื้อหาการอบรม:
CCA 101: Moving Impact
CCA 102: Creativity for Social Impact & Campaign Design
CCA 103: Communication for Change
CCA 104: Design for Impact

วิทยากร:
CreativeMOVE / Greenery. / Toolmorrow / Environman / Infographic Thailand / TikTok และแขกรับเชิญพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส. ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร หรือหน่วยงานรัฐด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม
2. เป็นผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร นักวิชาการ องค์กรเพื่อสังคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม
3. เป็นนักขับเคลื่อนด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ทำงานในด้านธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น. ที่ https://forms.gle/knYAn7DdpXBnCdN16
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. ที่  www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564

(*) โปรดตอบคำถามให้ครบถ้วน เนื่องจากเราจะใช้เป็นข้อมูลนี้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
(*) ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม 2 คนต่อองค์กร โครงการ หรือหน่วยงาน (โปรดกรอกใบสมัครเป็นรายบุคคล)
(*) โปรดตรงต่อเวลา และหากไม่สามารถเข้าร่วมได้เต็มเวลาและครบทุกรายวิชา
โปรดสละสิทธิ์ของท่านให้องค์กรอื่นที่สามารถร่วมได้เต็มเวลา
(*) กำหนดการของแต่ละรายวิชาจะแจ้งให้ทราบในอีเมลหลังการประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
(*) ผู้เข้าร่วมรอบรมครบทั้งหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมจาก Creative Citizen


ติดต่อสอบถาม:
creativecitizen.com@gmail.com หรือทาง Inbox เพจ Creative Citizen (www.facebook.com/CreativeCitizen)

Share