The Consultation Service by Global Startup Hub – August 2023 จัดโดย Global Startup Hub และ NIA

The Consultation Service by Global Startup Hub

กิจกรรมสำหรับ Start Up ที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี พบกับ Mentor จากบริษัทชั้นนำของไทย พร้อมให้คำปรึกษาในทุกด้านของธุรกิจ กับ The Consultation Service by Global Startup Hub ประจำเดือนสิงหาคม 2566

มีหัวข้อที่พร้อมให้คำปรึกษา ดังนี้

 • Market Access and Marketing Strategies
 • Investment Strategies
 • Legal

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูล Startup ของคุณให้ครบถ้วน
 2. กรอกอธิบายรายละเอียด สิ่งที่คุณต้องการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 3. อัปโหลด Pitch Deck ของคุณในหน้าลงทะเบียน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ
 4. ทีมงานคัดเลือกตามความเหมาะสมของเรื่องที่ต้องการปรึกษา และติดต่อกลับทางอีเมล/เบอร์โทร ตามช่องทางที่คุณได้แจ้งไว้ เพื่อยืนยันการนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ
 5. พบปะผู้เชี่ยวชาญในวันเวลานัดหมายทาง Online ผ่าน Zoom ได้เลย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. Startup ต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ Startup Thailand  ให้เรียบร้อย (กรณีเป็น Startup ที่จดทะเบียนบริษัทในไทย)
 2. หนึ่งบริษัทสามารถนัดหมายผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยไม่ซ้ำหัวข้อในการเข้ารับการปรึกษาตลอดระยะของโครงการ
 3. ปิดรับลงทะเบียน 3 วันก่อนวันเริ่มบริการให้คำปรึกษา โดยทางทีมงานจะเริ่มทำการติดต่อกลับหลังจากปิดรับลงทะเบียน
 4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมบริการให้คำปรึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด (ถ้าไม่มีการเข้าร่วมตามวันดังกล่าวจะตัดสิทธิในการให้บริการคำปรึกษาในครั้งต่อไป)
 5. ทางทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อติดตามผลอีกหนึ่งครั้งหลังจากจากได้รับคำปรึกษาเสร็จสิ้นประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ consultservice.nia@gmail.com

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Global Startup Hub Thailand

Share