งาน Consultation Service จัดโดย Global Startup Hub

Consultation Service by Global Startup Hub

งาน “Consultation Service by Global Startup Hub” ในเดือนกันยายนนี้ Meet from Home แบบ Exclusive ลงทะเบียนและนัดหมายเข้าปรึกษา Mentor ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ได้จากทุกที่

พบกับ:

 • Market Access / Marketing Strategies: นพพล อนุกูลวิทยา (Nope) CEO – Peach Group
  วันที่ 9 ก.ย. 2566 14:00 – 16:00 น.
 • ศศิวิมล เสียงแจ้ว (Faii) CEO – Daywork
  วันที่ 11 ก.ย. 2566 14:00 – 16:00 น.
 • อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ (Taro) CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้ง – TakeMeTour / Honey Lime Agency
  วันที่ 13 ก.ย. 2566 13:00 – 15:00 น.

Investment:

 • คริษฐา ศุภวัฒนกุล (Krista) Principal – Expara
  วันที่ 7 ก.ย. 2566 14:00 – 16:00 น.
 • นวกร รัตนมณี (Boyd)Investment Lead – Max Venture
  วันที่ 12 ก.ย. 2566 14:00 – 16:00 น.

Legal:

 • ธีร์วรา เพชรรักษ์ (Tarn) Managing Partner – TPAR Law Firm Co., Ltd.
  วันที่ 6 ก.ย. 2566 13:00 – 15:00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน:

 1. ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูล Startup ของคุณให้ครบถ้วน
 2. กรอกอธิบายรายละเอียด สิ่งที่คุณต้องการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 3. อัปโหลด Pitch Deck ของคุณในหน้าลงทะเบียน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ
 4. ทีมงานคัดเลือกตามความเหมาะสมของเรื่องที่ต้องการปรึกษา และติดต่อกลับทางอีเมล/เบอร์โทร ตามช่องทางที่คุณได้แจ้งไว้ เพื่อยืนยันการนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ
 5. พบปะผู้เชี่ยวชาญในวันเวลานัดหมายทาง Online ผ่าน Zoom ได้เลย

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 1. Startup ต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ Startup Thailand ได้ที่นี่  ให้เรียบร้อย (กรณีเป็น Startup ที่จดทะเบียนบริษัทในไทย)
 2. หนึ่งบริษัทสามารถนัดหมายผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยไม่ซ้ำหัวข้อในการเข้ารับการปรึกษาตลอดระยะของโครงการ
 3. ปิดรับลงทะเบียน 3 วันก่อนวันเริ่มบริการให้คำปรึกษา โดยทางทีมงานจะเริ่มทำการติดต่อกลับหลังจากปิดรับลงทะเบียน
 4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมบริการให้คำปรึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด (ถ้าไม่มีการเข้าร่วมตามวันดังกล่าวจะตัดสิทธิในการให้บริการคำปรึกษาในครั้งต่อไป)
 5. ทางทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อติดตามผลอีกหนึ่งครั้งหลังจากจากได้รับคำปรึกษาเสร็จสิ้นประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน
  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ consultservice.nia@gmail.com

คลิกที่นี่สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share