เชิญเข้าร่วมงาน Come Rain, Come Shine 2020 โดย Snowball Impact Incubation Program

ComeRain 2020
มาร่วมรับฟังเรื่องราวของ Impact Ventures ทั้ง 7 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ Snowball Impact Incubation Program ภายในงาน  Come rain, Come shine 2020
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-20.30 น.
สถานที่: the HALL ชั้น 3 The Commons Saladaeng
กิจกรรมในงานคร่าวๆ
13.30-14.00 ลงทะเบียน
14.00-15.00 แนะนำสมาชิกครอบครัว Snowball ทั้ง 7
15.00-17.00 แยกย้ายไปตาม Mini Workshops ต่างๆ
ComeRain 2 2020
 • Mini Workshop A by Understand: ห้องนั่งเล่นของหัวใจการรวมตัวกันของนักศึกษาแพทย์ที่เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นและอยากลงมือแก้ไขปัญหา
  หัวข้อ “Tailor made, Tailor mind”
 • Mini Workshop B by Huapa : The Diversity of Deliciousness
  ผลิตอาหารพร้อมทานจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยชุมชน เพื่อแก้ปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภค กระจายรายได้ให้ชุมชน ตลอดจนสิทธิทางอาหารของคนกิน
  หัวข้อ “หัวป่า : อาหารจานเล่า”
 • Mini Workshop C by ณ สมดุลย์: ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวมศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม ผ่านการแพทย์ผสมผสาน และจัดการะบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมดุลในทุกๆมิติ
  หัวข้อ “การดูแลสมดุลชีวิตองค์รวม”
 • Mini Workshop D by Cheewid: แพลตฟอร์มระดมทุนและระดมแนวคิดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม
  “กิจกรรมร่วมให้ความเห็นในการพัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุนและหาบุคลากรสำหรับองค์กรเพื่อสังคม”
18.00-20.30 ล้อมวงคุยกันเกี่ยวกับการเดินทางของทั้ง 7 องค์กร ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา
นอกจากนี้คุณยังจะได้รู้จักกับองค์กรเหล่านี้ ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงภารกิจทางสังคมที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่
 • Inskru – พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน เป็นพื้นที่กลางให้ครูทั่วประเทศร่วมกันแบ่งปันวิธีการสอนดีๆ เพื่อสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ
 • Flock Learning – องค์กรที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาผ่าน’ครอบครัว’
 • Hai Ya Market – กาดหายยา สินค้าเกษตรชุมชน แพลตฟอร์มเชื่อมผู้บริโภคกับแหล่งอาหารปลอดภัย-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-รักษาวิถีชีวิต

รู้จักโปรแกรมบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมได้ที่

รู้จัก Impact Ventures ทั้ง 7 องค์กรแห่งบ้าน Snowball 2020 ที่นี่ได้เลย
🌻ณ สมดุลย์ – http://bit.ly/nasomdul
🌻Flock Learning – http://bit.ly/flocklearning
🌻กาดหายยา – http://bit.ly/haiyamarket
Share