ทุนสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รอบที่ 3 จาก Co-Impact

Co-impact

Co-Impact เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนสำหรับประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยทางองค์กรได้มอบเงินทุนแก่องค์กรหรือโครงการไปแล้วกว่า 10-25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการที่ได้ทุนไปนั้นได้ทำประโยชน์ด้านการศึกษา สาธารณสุข การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสในการจ้างงาน ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงด้านอื่นๆอีกด้วย

โดยการสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ ทาง Co-Impact กำลังมองหาโครงการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางสังคมในแง่มุมเหล่านี้

  • มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจำนวน 1 ล้านคนหรือมากกว่านั้น
  • มีวิธีการที่ชัดเจนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบทางสังคม
  • มีองค์กรที่สนับสนุนหรือตั้งอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา
  • ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะการมีผู้นำเป็นเพศหญิงในองค์กร (หรือมีจำนวนพนักงานในองค์กรเป็นเพศหญิงไม่ต่ำกว่า 50%)
  • มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างเป็นระบบ
  • มีความชัดเจนที่จะสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข การศึกษาหรือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

คุณสมบัติขององค์กรที่สามารถสมัครรับเงินทุนสนับสนุน

  • มีการสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ สาธารณสุขหรือการศึกษา
  • มีขอบเขตการทำงานที่สร้างผลลัพธ์ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  • มีที่ตั้ง/ผู้นำองค์กร/การดำเนินงานในพื้นที่ประเทศที่กำลังพัฒนา
  • มีผู้นำองค์กรหรือพนักงานไม่ต่ำกว่า 50 % เป็นเพศหญิง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 มีนาคม 2563 เวลา 11:59 PM (PDT)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ขอบคุณรูปภาพและที่มา:  Co-Impact

Share