กิจกรรมเสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’ จัดโดย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

เสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’

เสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’ มาร่วมกันฟังแนวคิด ประสบการณ์ในการผลิตอาหารและสร้างพื้นที่อาหารของคนเมือง ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของพวกเรา และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเมืองที่จัดการอาหารได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานพบกับผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  • นางวรรณา ประสาทเขตการ : โครงการสวนผักชุมชนทรัพย์สินมั่นคง พื้นที่อาหารของเมืองเติมเต็มคำว่าบ้าน ลดความเปราะบางบ้านมั่นคง
  • นางอารยา ชูผกา : โครงการสวนผักถาวรปลูกผักปันวันละมื้อ พื้นที่อาหารสร้างทักษะชีวิตในโรงงาน
  • นางมนัสนันท์ สุริยะตุลานนท์ : โครงการพืชผักปลอดพิษคนปลอดภัย พื้นที่อาหารชุมชนแออัดคลองเตยเพื่อสุขภาวะผู้สูงวัย
  • นางญาดา จำนงค์ทอง : โครงการสวนผักบำบัดสีชา พื้นที่อาหาร ฮีลใจผู้คนในสังคมเมือง
  • นางสาวปราณี มรรคนันท์ : สมาคมคนทาม ระบบอาหารยั่งยืน เมือง-ชานเมือง-ชนบทต้องเกื้อกูลกัน
  • นายศานนท์ หวังสร้างบุญ : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายออกแบบคุณภาพชีวิตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5 และสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนจบทริป จะได้รับชุดปลูกผักด้วยตนเองฟรี ของดี และมีจำนวนจำกัด

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00-17.00 น.
สถานที่ : ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : เพจ สวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

ฟรีรับจำนวนจำกัด

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : สวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

Share