หลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย TRBN ก.ล.ต. และองค์กรภาคีโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

Circular Economy 2020

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวมให้กับบริษัทเอกชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในสังคมไทย ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรนี้ดำเนินการโดยเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และองค์กรภาคีโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 series ดังนี้

  • Series 1/3 : CE 101
  • Series 2/3 : CE Accelerators
  • Series 3/3 : CE in Action

สำหรับหลักสูตร Series 1/3 : CE 101 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 น. (รูปแบบออนไลน์) โดยบริษัทที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์นี้ : https://forms.gle/CHEAufiEWLq4Yi3X6

มาร่วมกันทำให้ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เกิดขึ้นและเป็นไปได้จริงเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการใช้ทรัพยากรสู่ความยั่งยืนต่อไป♻️

Share