ชีวามิตร Cheevamitr Social Enterprise ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมคอร์สปฏิบัติธรรมในหัวข้อ “มรณสติ”

อบรมคอร์สปฏิบัติธรรมในหัวข้อ “มรณสติ”

ชีวามิตรขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมคอร์สปฏิบัติธรรมในหัวข้อ “มรณสติ” คอร์สปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้น ด้วยการเรียนรู้ พิจารณา เข้าใจ “ความตาย” อย่างลึกซึ้ง ตามแนวทาง “มรณสติ” เพื่อเตือนให้ชีวิตตระหนักถึงความไม่ประมาท และ “อยู่ดี” อย่างมีสติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ธรรมบรรยาย และการบรรยายความรู้ทางการแพทย์ โดย พระครูปลัดสุทธิวรวัฒน์ (ปิยสีโลภิกขุ) ร่วมกับแพทย์ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกเพศ ทุกวัยที่ต้องการปฏิบัติธรรมตามแนวทาง “มรณสติ” อย่างเข้มข้น เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” อย่างลึกซึ้ง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อวางแผนชีวิตของตนเองและคนรอบข้างให้ “อยู่ดี – ตายดี”

นำปฏิบัติโดย พระครูปลัดสุทธิวรวัฒน์ (ปิยสีโลภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าเย็นบุญ จ.เชียงราย
วิทยากรด้านการแพทย์โดย นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย แพทย์ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช

หมายเหตุ

  • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์โดยการโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท ตามรายละเอียดการโอนที่อยู่ในอีเมล และแนบหลักฐานการโอนกลับมาทางอีเมลเดิมที่ได้รับแจ้งสิทธิ (เงินมัดจำคืนเต็มจำนวนในวันเข้าอบรม)
  • ผู้ที่ยืนยันสิทธิชีวามิตรจะส่งข้อมูลกำหนดการของคอร์สอบรม สิ่งที่จะต้องเตรียม และข้อมูลการเดินทาง ผ่านทางอีเมลอีกครั้งก่อนถึงวันอบรมจริง
  • หากชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วไม่มาเข้าอบรมต้องขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี
  • ห้องพัก 2 คน/ห้อง มีห้องน้ำในตัว (แอร์)
  • ผลการคัดเลือกของชีวามิตรถือเป็นที่สิ้นสุด

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2566 (แบบพักค้างคืน)
สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ เมืองไทยประกันชีวิต จังหวัดราชบุรี

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก และส่งอีเมลแจ้งสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : @cheevamitr


ขอบคุณที่มา : ชีวามิตร Cheevamitr Social Enterprise

Share